Google mainonta on tehokas työkalu mainostajalle

Google mainonta

Google mainonta eli Google Ads on suosittu, Googlen tarjoama mainontapalvelu. Sen avulla saadaan hakukonenäkyvyyttä sekä yrityksille että eri verkkosivustoille. Google mainonnan avulla saadaan myös parempaa näkyvyyttä yhteistyökumppaneiden omilla verkkosivustoilla.

Google mainontaan liittyy aina jokin tavoite. Jokainen määrittää tavoitteensa itse, mutta nämä voidaan saavuttaa mainonnalla, kuten kuvallisella tai videomainonnalla. Pääasia on, että mainos tavoittaa oikean kohderyhmänsä. Tällöin mahdollinen asiakas kiinnostuu mainoksesta ja lopulta klikkaa sitä. Mainonnassa tärkeää onkin, että sitä ei turhaan näytettäisi ihmisille, jotka eivät ole kiinnostuneita kyseisestä aiheesta.

Jos harkitset Google mainonnan käyttöönottoa, lue alta sen tarjoamista hyödyistä. Oikein toteutetun, kohdennetun mainonnan avulla on mahdollista tavoittaa juuri se kohderyhmä, joka etsii juuri sinun tarjoamiasi palveluita tai tuotteita tai jolla on sellaiselle todellinen tarve. Tällainen mainonta on kaikkein tehokkainta, sillä kysyntä tai kiinnostus on yleensä valmiina olemassa.

Mainonnan eri muotoja

Näyttömainonta on tärkeä mainonnan muoto. Tässä mainostaja voi näyttää mainoksiaan verkkosivustoilla. Mainokset näytetään Google Display -verkoston kautta. Näyttömainonta voi olla kuva-, teksti- tai videomuodossa. Näyttömainonnalla voidaan tavoittaa tehokkaasti oikea kohderyhmä. Näyttömainonta mahdollistaa myös tehokkaan jälkimarkkinoinnin eli mainoksia voidaan näyttää niille, jotka ovat jo aiemmin vierailleet kyseisellä verkkosivustolla tai olleet jollain muulla tavalla sen kanssa vuorovaikutuksessa.

Videomainonta on monelle tuttua esimerkiksi YouTubesta. Mainontaa on mahdollista näyttää ennen videon toistoa, sen keskellä tai sen jälkeen. Ennen videota näkyvät videot voidaan yleensä ohittaa muutaman ensimmäisen sekunnin jälkeen. Tällaisissa videoissa voidaan hyödyntää ensimmäisiä sekunteja kertomalla jotain kiinnostavaa, joka saa katsojan katsomaan mainosta pidempään tai kokonaan. Keskeytysmainoksia näytetään yleensä pidempien videoiden keskellä. Nämäkin mainokset on yleensä mahdollista ohittaa tietyn ajan kuluttua. Bumper-mainokset taas ovat hyvin lyhyitä ja ytimekkäitä mainosvideoita, jotka näytetään ennen videon toistoa. Tällaiset mainokset ovat yleensä huomiota herättäviä. Videomainonnan avulla on mahdollista tavoittaa suuri yleisö, sillä netin videotoistopalvelut ovat suosittuja ja niiden videoita katsellaan ahkerasti.

Hakukonemainontaa hyödynnetään Googlen hakutulossivulila. Kun netin käyttäjä hakee tiettyä aihetta Googlella, hän näkee ensimmäiseksi mainostajien mainoksia. Nämä mainokset liittyvät aina netin käyttäjän käyttämiin hakusanoihin.

Google mainonnan eri tapoja ja hyötyjä

Google mainontaa voi käyttää monella tavalla. Tämän ansiosta sen voi valjastaa eri keinoilla omiin tarkoituksiinsa. Tärkeimpiä ja suosituimpia tapoja ovat hakukonemainonta, näyttömainonta ja videomainonta. Nämä ovat asiakkaille kaikkein näkyvimpiä mainonnan muotoja ja moni varmasti muistaakin nähneensä mainontaa esimerkiksi YouTube-videoiden yhteydessä.

Google mainonnan parhaita puolia on erityisesti sen laaja tavoittavuus. Sillä voidaan nimittäin tavoittaa kerralla suuri määrä potentiaalisia asiakkaita. Ja mikä parasta, mainokset voidaan kohdentaa tietylle ryhmälle, jolloin mainonnasta on todellista hyötyä.

Mainostaja voi seurata oman mainontansa tilastoja ja tuloksia. Tilastoista saa arvokasta tietoa siitä, miten mainokset ovat tavoittaneet kohderyhmän. Saat myös tietoa klikkausten määrästä, joten saatavilla on hyvin oleellista ja realistista tietoa. Mainoskampanjoita pystyy seuraamaan reaaliajassa, joten olet jatkuvasti perillä siitä, toimiiko mainonta vai kannattaako kampanjaan tehdä muutoksia.

Google mainonta hyödyttää yrityksiä antamalla suurempaa näkyvyyttä, se auttaa pitämään mainontaa tietyssä budjetissa ja lisäksi se tarjoaa tehokkaat työkalut analytiikan tarkasteluun. Google mainonnan avulla yritys voi kasvattaa verkkosivustonsa liikennettä huomattavasti. Tämä vaikuttaa tietysti myös myynnin kasvuun.

Mainontaa nettisivustoilla

Website traffic

Jos olet aiemmin vieraillut esimerkiksi pelisivustolla, voit nähdä kyseiseen aiheeseen liittyviä mainoksia muillakin sivustoilla. Tämä saattaakin olla jo hyvin tuttua. Tällaisessa mainonnassa ajatuksena on, että olet aiemmin ollut kiinnostunut aiheesta. Harvemmin mainoksia näytetään täysin satunnaisesta aiheesta, vaikka toki tämäkin on joissain tapauksissa mahdollista. Tällöin kyseessä ei tosin ole kohdennettu markkinointi.

Informatiiviset vertailusivustot, kuten https://www.kasinolle.net/, esittelevät erilaisia pelisivustoja ja antavat lukijoille arvokasta tietoa. Tällaisten sivustojen on mahdollista halutessaan ottaa käyttöönsä mainostilaa, jossa mainoksia näytetään.

Olet ehkä saattanut törmätä pyyntöön, jossa kysytään, sallitko kohdennetun mainonnan. Jos olet klikannut “ei”, eivät mainokset ole olleet enää juuri sinulle kohdennettuja, vaan ne ovatkin saattaneet olla satunnaisista aiheista ja tuotteista. Tämän vuoksi kannattaa harkita kohdennetun markkinoinnin sallimista erinäisissä sovelluksissa, joissa siitä saatetaan kysyä. Oikealle kohderyhmälle kohdennettu markkinointi antaa sekä asiakkaalle että mainostavalle taholle.

Viimeisimmät artikkelit